Speelschema

Bekijk
GAVC kledinglijn

Bekijk snel onze nieuwe kledinglijn en bestel meteen voor het komende seizoen.

Bekijk
Wil je lid worden?
Klik dan hier
Bekijk de uitslagen
Klik hier
Afgelastingen
  • Geen afgelastingen

De inning van contributie in deze Coronatijd

Wij ontvingen vandaag (donderdag 260320) onderstaande mail van de Sportraad Gemeente Leeuwarden.
Voordat er vragen over komen lijkt het ons zinvol om ieder lid op de hoogte van deze situatie te brengen.
Het GAVC-bestuur

De inning van contributie in deze coronatijd

De club is ineens dicht, geen activiteiten, vergaderingen of trainingen. Menig lid denkt nu dat de inning van contributie niet doorloopt of dat hij geld terug kan vorderen. Maar dat is niet zo.

De inning van contributie bij de leden mag gewoon doorlopen. Ook al is de sportclub dicht voor sporten of trainingen.

Lidmaatschap versus overeenkomst
De juridische relatie tussen een sportclub en een lid is het lidmaatschap. De betaling van de contributie is statutair vastgelegd. Als je lid wordt van een vereniging, dan ga je akkoord met de statuten en ben je de contributie verschuldigd. Dan maakt het niet uit of de club haar doelstellingen waar heeft kunnen maken.
Contributie blijft verschuldigd
Bij een lidmaatschap is geen sprake van wederkerigheid van rechten en plichten. Dus als een training of activiteit niet kan doorgaan staat dat los van de contributie. De leden blijven deze verschuldigd. Dat kan anders liggen bij een sportschool.
Wanprestatie en overmacht
Een sportschool werkt met een overeenkomst. Het is dan bepalend wat er in deze overeenkomst staat. En er bestaan dan wel rechten en plichten. Als een sportschool zijn verplichtingen niet nakomt, dan levert dit in beginsel wanprestatie op.
Het kan echter zo zijn dat er sprake is van overmacht. Of de sportschool daar een beroep op kan doen, moet van geval tot geval bekeken worden.
Eerst een ledenvergadering
Het kan ook zo zijn dat de club, in overleg met de leden, even stopt met de contributie inning. Bijvoorbeeld uit coulance omdat er geen activiteiten zijn. Maar zo’n besluit kan het bestuur meestal pas na een ledenvergadering nemen. En die kan een club in deze coronatijd beter even niet ‘offline’ houden.
Opschorten inning van contributie
De club kan via de ALV besluiten om de inning van contributie vanwege bijzondere omstandigheden op te schorten. De ALV dient daarbij de belangen van de club in het oog te houden. Strikt genomen is verlaging van de contributie in het belang van de leden en niet van de club.

Sportraad Gemeente Leeuwarden

Laatste nieuws

Meer nieuws
Contactgegevens
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou

05 66 62 27 28
Postbus
v.v. GAVC
Postbus 41
9000AA Grou